Bana

banor

Västkusten Runts bana

Start och målgång sker på Semcon, centralt i Göteborg.

När det gäller bansträckning för Västkusten runt så är den inte 100% klar, detta på grund av trafikomläggningen efter raset i Stenungsund, information kommer när detta är klart. Exakta banlängder fastställs efter tillstånd från beslutande myndigheter.

Med reservation för förändringar på grund av tillstånd, vägarbeten etc.

Banan på 50 kilometer som ingår i både Göteborgsklassikern och Regionklassikern hittar du på Hisingen Runt sidan.