Banor

banor

Västkusten Runts banor

Vi har 2 olika banor som du kan cykla på, ca 125 respektive ca 170 kilometer.
Start och målgång sker på samma ställe för båda distanserna, centralt i Göteborg.
Bägge bansträckorna ingår i Regionklassikern.

Långa loppet går upp till Kungälv vidare över Kode, Stora Höga, Ucklum, Ödsmål, Backamo, Lilla Edet, Västerlanda, Romelanda, Kungälv och tillbaka mot Göteborg.

Den kortare varianten går till KungälvKode, Jörlanda, Stora Höga, Ucklum, Västerlanda, Kungälv sedan vidare till Göteborg.

Med reservation för förändringar på grund av tillstånd, vägarbeten etc.

Se mer grafisk information om banorna här.

Banan på 50 kilometer som ingår i både Göteborgsklassikern och Regionklassikern hittar du på Hisingen Runt sidan.