Regionklassikern – Hälsosatsningen för VGR-anställda

Västra Götalandsregionens klassiker, Regionklassikern uppmanar till allsidig träning med fyra grenar. Grenarna är Skidor, Simning, Löpning/Gång och cykel där både Västkusten Runts bägge distanser & Hisingen Runt ingår.

Alla fyra grenar skall vara genomförda inom en 12-månaders-period. Möjligheten finns att påbörja klassikern när som helst under året och ta grenarna i vilken ordningsföljd som helst.

Regionklassikern en rolig aktivitet

Regionklassikern är en rolig hälsoaktivitet som inspirerar till regelbunden motion under alla årstider. Skidor, simning, cykel, löpning/gång. Genomför de fyra grenarna på tolv månader. Du kan anmäla dig och starta när som helst.

regionklassikernSamtliga regionanställda som genomfört Regionklassikern får kostnadsfritt Region-klassikerns medalj och vävda märke som delas ut under inspirationskvällarna i början av varje nytt år.

Länk till Regionsklassikern

Även Hisingen Runt med distansen 50 kilometer ingår i Göteborgsklassikern med grenarna Cykling, Simning och Löpning.