2018 års rutter

Årets rutter skiljer sig inte mycket mot 2017 års banor. Det som blir en skillnad är start och målgång. Den korta banan har tre depåer, Jörlanda, Västerlanda och Kungälv. Den längre av Västkusten Runts rutter har också tre depåer samt en vätskestation, Jörlanda, Backamo (vätskestation), Västerlanda och Kungälv.

Nya filer till våra rutter

Nu finns även nya filer uppladade för dig som vill ladda ner till din GPS-enhet. Tänk på att det in i det sista kan behövas göra en förändring med tanke på alla byggen i stan.

Hisingen Runt

Hisingen Runt har inte heller några större förändringa avseende rutten mot föregående år. Men samma där att start och mål är ändrat så en viss modifiering i början och slutet.

Varvet Runt

Barnloppet Varvet Runt kommer finnas i anslutning till eventbyn, ta med cykel och hjälm till den lille cyklisten

rutter